Ek Parab Prem Ni Kholvano

 • - Introduction
  1:23
 • - Koi Kahe Che Ful
  4:24
 • - Je Male Na Jindagi ma
  4:45
 • - Aapne Patangiya Ni Jod
  2:57
 • - Malik O Mara
  4:08
 • - Jotiti Mari Vaat
  6:17
 • - Hu Salagta Rann Ni Taras
  6:23
 • - Madh Dariye
  4:28
 • - Male Jo Khuda To
  4:08
 • - Aav Zarukhe
  3:30
 • - Sanjh jivan ni
  5:22
 • - Che Suman Najuk
  6:09
 • - Ek Parab Premni Kholavano
  5:46